Inga Esko märts 20, 2024 0 Comments

Eesti Liisinguühingute Liidu tellimusel loodud mitteregistreeritavate varade register koondab infot liisingusse võetud seadmete kohta, tänu millele ei saa enam samale varale mitut liisingulepingut vormistada.   „Autod, bussid, haagised ja muud liikluses osalevad sõidukid peavad olema kantud Transpordiameti liiklusregistrisse.

Eesti IT-ettevõte Finestmedia on pidanud viimaste kuude jooksul tihedaid arutelusid Keenia parlamendi delegatsiooniga ning valmistub tegema pakkumist Keenia parlamendi ja senati istungite infosüsteemi automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks.   Finestmedia valdkonnajuhi Lauri Esko sõnul veendusid Riigikogu külastanud Keenia delegaadid, et

Lauri Esko veebruar 12, 2020 0 Comments

2015. aastal käivitunud partnerluse jooksul viis Finestmedia senise moraalselt vananenud töötuskindlustuse infosüsteemi üle kaasaegsele lihtsalt hallatavale platvormile, muutes Eesti Töötukassa töötus-kindlustushüvitise menetluse täisautomaatseks. Riigihanke tulemusena sõlmitud koostöölepinguga asus Finestmedia meeskond koostööpartneritega ettevõttest Datel analüüsima Töötukassa 15 aastat

Mark Rebane veebruar 6, 2020 0 Comments

Meie projektijuhi Mark Rebase sõnul on tänaseks automatiseeritud ja digitaliseeritud valdav osa Maanteeameti teenustest. Ameti e-keskkonda kasutab oma asjaajamise lihtsustamiseks täna ligi pool Eesti elanikkonnast. Maanteeameti Liiklusregister ARIS2 „Maanteeameti e-keskkonnal on täna üle 630 000 registreeritud kasutaja,

Rakendasime Maaeluministeeriumiga töösse andmevahetusplatvormi, mille kaudu saab juba täna jälgida ligi 85 000 maailmameredel seilava kalalaeva positsiooni, registriandmeid, püügiandmeid ja ostudokumente. United Nations Fisheries Language for Unicersal eXchange UN/FLUX, Pilt: Maablogi ÜRO toetatud projekti käigus lülitati Eesti kalalaevaregister