• Home
  • Stenografeerimise lahendusega Aafrika turule

Eesti IT-ettevõte Finestmedia on pidanud viimaste kuude jooksul tihedaid arutelusid Keenia parlamendi delegatsiooniga ning valmistub tegema pakkumist Keenia parlamendi ja senati istungite infosüsteemi automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks.  

Finestmedia valdkonnajuhi Lauri Esko sõnul veendusid Riigikogu külastanud Keenia delegaadid, et Riigikogu terviklik infosüsteem ning sellega seotud kõnetuvastusepõhine stenografeerimislahendus Hans tooksid sealse parlamendi ja senati töös kaasa tohutu arenguhüppe. „Oleme nõustanud Keenia eksperte ning tutvustanud neile võimalusi parlamendi töö tõhusamaks muutmiseks. Ma usun, et meie loodud lahendusel on Keenias ja ka teistes parlamentaarse korraga Aafrika riikides väga suur potentsiaal,“ sõnas Esko.  

Finestmedia esindaja hinnangul vastab tänane olukord Keenia parlamendis sellele, milline oli töö Riigikogus kümme aastat tagasi. „Ei saa öelda, et kogu töö toimuks käsitööna – mõned funktsioonid on digitaliseeritud, kuid need eraldiseisvad osised ei toimi ühtse andmete töötlemist võimaldava tervikuna. Kogu masinavärgi töös hoidmine nõuab tohutult aega, inimtööjõudu ja sellega kaasneb palju vigu. Pärast kuut aastat sobiva lahenduse otsimist jõudis Keenia meeskond Eesti Riigikogusse. See, mida Keenia parlamendi IT-juhist, koolitusjuhist, stenografistidest ja helitehnikutest eksperdid Hansu demonstratsiooni käigus nägid, ületas kõiki nende ootusi,“ tundis Esko heameelt tehtu üle. 

Riigikogu kantselei haldusdirektori Ahto Saksa sõnul veenis delegatsiooni nii lahenduse kiirus, efektiivsus kui selle pakutav võimalus tööjõukuludelt kokku hoida.  

„Asjaolu, et kõigest tund pärast istungi lõppu on avalikus veebis avaandmetena saadaval terve istungi stenogramm koos videolõikude, hääletustulemuste, kõnelejate infokaartide, päevakorrapunktide ja menetletavate eelnõude linkide ja muu asjakohase infoga, avaldas muljet. Nagu ka see, et suudame stenogrammi toota sedavõrd väikse meeskonnaga ning inimesed saavad rutiinse stenografeerimise asemel keskenduda suuremat väärtust loovale tööle,“ rääkis Ahto Saks.  

Keenia parlamendi koolitusjuht Ali Abdulmajid Ahmed, IT-juht Eric Enoch Nyauncho Bosire, stenogrammiraportöörid Mike Kalama Mwahunga, Leonard Kipkemoi Bett ja David Musiomi Milimu, heliekspert Meldrick Kevin Sakani, riigikogu kantselei haldusdirektor Ahto Saks, riigikogu stenogrammi- ja tõlkeosakonna nõunik Karin Krondel, TalTechi kõnetehnoloogia labori juhataja Tanel Alumäe, Finestmedia arendaja Dmitri Lepik, Finestmedia valdkonnajuht Lauri Esko ja Finestmedia turundus- ja kommunikatsioonijuht Berit Grossberg pärast kohtumist riigikogus.
Keenia parlamendi koolitusjuht Ali Abdulmajid Ahmed, IT-juht Eric Enoch Nyauncho Bosire, stenogrammiraportöörid Mike Kalama Mwahunga, Leonard Kipkemoi Bett ja David Musiomi Milimu, heliekspert Meldrick Kevin Sakani, riigikogu kantselei haldusdirektor Ahto Saks, riigikogu stenogrammi- ja tõlkeosakonna nõunik Karin Krondel, TalTechi kõnetehnoloogia labori juhataja Tanel Alumäe, Finestmedia arhitekt Dmitri Lepik, Finestmedia valdkonnajuht Lauri Esko ja Finestmedia turundus- ja kommunikatsioonijuht Berit Grossberg pärast kohtumist riigikogus.

Keenia delegatsiooniga kohtumine näitas, et kahe riigi parlamentide töö on paljuski sarnane, kuid mõningad eripärad vajavad siiski lahendamist. Lauri Esko kinnitusel ei mängi neli korda suurem parlamendisaadikute hulk nii suurt rolli kui see, et Keenia on kakskeelne riik ning sealse parlamendi töö käib paralleelselt inglise ja suahiili keeles.  

„Õnneks on Hansu kõnetuvastuse lahenduse väljatöötanud meeskond kinnitanud, et see kultuuriline nüanss ei ole suur takistus. Piisava treeningu tulemusel ei ole tänaseks Riigikogu stenogrammides saavutatud 3% veaprotsent ka kakskeelses parlamendis utoopiline eesmärk,“ lisas Finestmedia esindaja. 

Keenia on hetkel valmistamas ette hankeprotsessi, millega soovitakse osta nii parlamendi infosüsteemi arendus kui ka kogu tehniline varustus, mis on infosüsteemi kasutamiseks vajalik. „Plaanime oma partneritega kindlasti selles hankes osaleda ning usume, et Eesti parlamendis Hansu tehnilise lahenduse väljatöötamise ja juurutamise kogemusest ja saadud teadmistest on kasu ka Keenias,“ kinnitas Finestmedia esindaja.  

Tema sõnul on Aafrikas teisigi riike, kes otsivad võimalust oma tiigrihüppe läbiviimiseks. „Eesti kuvand ja Finestmedia meeskonna kogemus on faktorid, mis tekitavad usaldust. Oleme Hansu toel automatiseerinud parlamendi töö, aga sellisel kõnetuvastuse komponendiga infosüsteemil on potentsiaali ka muudes valdkondades – kohtutes, vanglates, politsei töös, tervishoiusektoris, teadusasutustes, ajakirjanduses ja mujal. Tulevikus võib lahendusest kujundada standardiseeritud „karbitoote“, mis võiks kasu tuua kõikjal, kus suurte tekstimassiividega tööd tehakse,“ rääkis Lauri Esko.   

Hans on Finestmedia loodud terviklik platvorm, mis võimaldab siduda kõik Riigikogu infosüsteemi osised ja kõnetuvastuse tehnoloogia ühtseks süsteemiks. Platvorm kätkeb endas istungite päevakavasid, parlamendiliikmeid, arutlusel olevaid eelnõusid, kohalolukontrolli, hääletustulemusi, statistikat, istungite heli ja videofailide arhiivi ja palju muud, mis Riigikogu tööd avalikkusele läbipaistvamaks ja ligipääsetavaks teeb.   
 
„Kuigi oleme oma pilgud pööranud eksporditurgudele, jätkame suure pühendumusega Hansu arendamist ka Eestis. Viimaste aastate uuendustega on muudetud Riigikogu stenogrammide infosüsteemi kõnetuvastust kvaliteetsemaks ning süsteemi turvalisemaks ja kiiremaks. Kogu Hansu arendamisega seotud meeskond on senitehtu üle väga uhked – idee sellest, et lahenduse mõju võiks olla laiem kui ainult Eesti, ainult suurendab meie motivatsiooni,“ kinnitas ta.