Ettevõttest
Finestmedia pakub nii era- kui ka avalikule sektorile tarkvaralisi kogu elutsüklit hõlmavaid lahendusi eelkõige e- kaubanduse ja e- valitsuse teemavaldkonnas. Ettevõtte peakontor on Tallinnas ning harukontor asub ka Poolas, Gdanskis. Ettevõtte eesmärgiks on luua koos klientidega pikaajalise koostöö tulemusena tarkvara kogu elutsüklit hõlmavaid lahendusi. Oleme üle 20 aastat aidanud kaasa Eesti e-valitsuse edulugude sünnile ning mitmete erasektori innovatiivsete lahenduste loomisele. Meie kliente leidub nii avaliku sektori, panganduse, logistika, siseturvalisuse kui ka jaekaubanduse valdkonnas.

   

Gasell Ettevõte 2020
Finestmedia on tunnustatud Gasellettevõtte 2020 & 2021 tiitliga. Gasellettevõtted on kolme aasta jooksul kasvatanud käivet ja kasumit rohkem kui 50%, loovad kõige rohkem uusi töökohti, kannavad endas kiiresti areneva ettevõtte olulisi omadusi – paindlikkus, kiirus, julgus. Vaid alla 1% Eesti ettevõtetest on gasellid.

Teleworking


Finestmedia on tunnustatud Kaugtöö tegija. Paindliku tööandjana rakendame hübriidtöö põhimõtteid, mille järgi töötajal on võimalus valida endale sobiv töötamise muster. Loe lähemalt siit.
Liitusin Finestmedia meeskonnaga 2005. aastal ning olen arendusjuhi ja juhatuse liikmena osalenud peaaegu kõigis Finestmedia poolt läbiviidud suuremates tootearendusprojektides. Minu peamiseks tugevuseks on äriliste vajaduste ja piirangute ning tehnoloogiliste võimaluste ja keerukuste terviklik tajumine, mis aitab leida efektiivseid lahendusi ka pealtnäha ülikeerulistes situatsioonides. Koostöö mitmete klientidega on osutunud palju pikemaks esmasest tarkvara planeerimise ja arendamise faasist – näiteks olen ma täna nii Maksekeskus ASi kui ka Alexela Energia ASi nõukogu liige.
Kogu minu varasem erialane karjäär on ühel või teisel viisil olnud seotud avaliku sektori IKT-valdkonnaga. Olen töötanud aastaid avalikus sektoris tellijana ning erasektori töötajana süsteemide arendaja rollis. Ennekõike paelub mind IKT sektori ülesannete mitmekesisus, mis annab võimaluse pidevalt midagi uut õppida ja kogeda. Iga olulise asja valmimisega kaasnev heaolutunne meeskonna sees innustab üha uuteks väljakutseteks.
Armastan kiiretempolisi keskkondi ja inimestega töötamist. Minu kirgedeks on ettevõtluse arendamine, mootorrattad ja mägironimine. Olen töötanud mitmes valdkonnas ja oman laialdast kogemust. Sealhulgas olen juhtinud nii väiksemaid kui ka selliseid projekte, mis genereerivad kümneid miljardeid dollareid aastas. Igal projektil on oma individuaalsed väljakutsed. Ma armastan reisimist ning ma olen seigelnud pea 80 riigis ning külastanud kõiki inimasustatud mandreid. See kõik aitab kaasa tugeva analüütilise mõtteviisi kujunemisele – omadus, tänu millele suudan hinnata kõiki võimalikke lahendusi ning kiirendada äritegevust.

Søren Hejnfelt

Äriarenduse juht
Aja taga visiooni, mitte raha – raha tuleb edu korral nii ehk naa. Hea strateegia aluseks on hoolikalt kokku pandud plaan, mis tagab visiooni täitumise. Usun, et parima kaubanduse keskmes on väga hea klienditeenindus, mis on osa kogu ettevõttest. Efektiivsed ja läbimõeldud protsessid toetavad väga head klienditeenindust. Olen olnud pikalt erasektoris tellija rollis ning mõistan väljakutseid äri- ja IT-suhtluses.

Martin Lond

E-kaubanduse valdkonnajuht
Minu jaoks on väljakutsete ja ärieesmärkide õige mõistmine see esimene samm lahenduste ning soovitud muudatuseni jõudmiseks. Pean tähtsaks arutada partneritega, kuidas väikeste ja suurte asjade muutmine võib ettevõtet mõjutada. Pean seda suurepäraseks lisaväärtuseks, millega ka iga kliendi puhul arvestan. Ühine edu on hea ja pikaajalise ärisuhte parim alus.

Paweł Stachewicz

Poola üksuse juht
Alustasin teed Finestmedias 2009. aastal ning olen ettevõttega koos selle aja jooksul kõvasti arenenud – seda alates projektijuhist kuni divisjonijuhini välja. Olen aastatega õppinud jääma tasakaalukaks väga erinevate ja keeruliste situatsioonide keskel, kus peab saama aru nii kliendi ärist kui ka pakkuma välja uusi lahendusi. Oma töös pean tähtsaks teiste inimeste innustamist ja ühist panust püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Ei ole midagi nauditavamat kui näha, et selline ühine pingutus viib tulemusteni, millega on rahul ka meie kliendid.

Lauri Esko

Divisjonijuht (Eesti)
Olen üle 15-aastase juhtimiskogemusega, millest enamus aega olen juhtinud keskmisest keerukamaid projekte nii era- kui avalikus sektoris. Üpris loogiliseks järgmiseks isiklikuks väljakutseks ning enesearengu hüppeks oli minu jaoks liikumine projektide juhtimiselt meeskonna juhtimisele. Iseloomult olen inimene, kes võtab aega alati asjade läbimõtlemiseks ja -töötamiseks enne otsuste langetamist. Mind iseloomustab ennekõike Eesti vanasõna: enne mõtle, siis ütle.

Raivo Rang

Divisjonijuht (Eesti)
 

Hannes Nõlvak

Meeskonnajuht
Kasutades oma varasemat kogemust projektijuhi ja tooteomanikuna nii avalikus kui ka erasektoris, nii tellija kui ka täitja poolelt, keskendun oma töös sellele, et pakkuda klientidele läbimõeldud ja kvaliteetseid lahendusi. Olen IT-valdkonnas tegutsenud üle 8 aasta, nendest 5 aastat pühendunud agiilse metoodika juurutamisele. Väljakutseid pakkuv töö hoiab motivatsiooni kõrgel ning meele erksa ja mitmekesisus aitab viimsegi igavuse eemale peletada. „Keep calm & put it on the backlog“.

Mark Rebane

Meeskonnajuht
Olen ligi 10 aastat arendanud projektijuhi rollis peamiselt avaliku sektori IT-süsteeme. On tõeliselt julgustav olla koos oma meeskonnaga osa Eesti e-riigi eduloost, kaasajastades ja muutes kasutajasõbralikumaks nii ametnike igapäevatööd kui ka tavakodanike kokkupuudet riigi ja selle teenustega. Minu eriliseks huviks on õigusvaldkonna ehk legaltech lahendused, olles ka omandanud õiguskraadi Tartu Ülikoolis.

Veiko Laanjärv

Meeskonnajuht
Ma olen personalijuhtimise valdkonnas toimetanud üle 10 aasta. Mulle läheb korda see kui mu tegudel on mõju. Tööandjana on Finestmedia täis positiivseid üllatusi. Ja mis veel olulisem, siin on hoolivad ja ehedad inimesed.
Olen juba üle 9 aastat osalenud Finestmedia meeskonna hoidmises ja kasvatamises ning IT-maailm on selle ajaga mulle väga omaseks saanud. Meeskonnaliikmete valikul on meile alati olnud tähtsaimaks kriteeriumiks inimene ise ning alles seejärel tema töökogemus aastates või varasemalt kasutatud tehnoloogiad. Finestmedia ei ole lihtsalt ettevõte või töökoht, vaid ühtne tugev meeskond pingutamas ühise eesmärgi nimel.

Kadri Lepik

Personalijuht (lapsehoolduspuhkusel)
Oma igapäevatöös olen Finestmedias uute potentsiaalsete talentide esimene kontakt ning seeläbi ka ettevõtte maine kujundaja ja saadik. Olen veendunud, et esmamulje ja esmane vestlus kandidaadiga on kõige olulisem aspekt värbamisprotsessis ja loob tugeva sideme tulevikuks. Minu missioon on anda panus ettevõtte väärtustega sobivate uute talentide otsimisse, aga vähem oluline pole minu jaoks ka olemasolevate tiimiliikmete hoidmine ja väärtustamine. Mind toetavad nii tööülesannetes kui ka eraelus positiivne ellusuhtumine, sõbralik naeratus, suur empaatiavõime ning austus teiste ja iseenda vastu. Need väärtused on mind täna lennutanud hingelähedasse ja väljakutseid pakkuvasse IT sektorisse.
Professionaalina lähtun põhimõttest, et töö väikseimadki detailid peavad olema teostatud kvaliteetselt. Enne Finestmediaga liitumist tegelesingi ma pikemalt just projektide kvaliteedi juhtimisega. Finestmedia meeskonnaga liitumine andis aga võimaluse uuteks ja põnevateks väljakutseteks – olen sukeldunud infoturbemaailma, kus pahalased ei maga ja kaitsestrateegia peab olema alati paigas.

Anneli Ustav

Kvaliteedi- ja infoturbejuht (lapsehoolduspuhkusel)
Olen olnud Finestmediaga selle loomise hetkest. Meil on üheskoos olnud üks äraütlemata põnev, toetav ja arendav teekond. Oleme koos kasvanud, millega on kaasnenud ka pidev enesetäiendamine ja uute lahenduste otsimine. Inimene pidavat olema õnnelik, kui ta tuleb hommikul rõõmuga tööle ja läheb õhtul rõõmuga koju. Finestmedias töötades just täpselt nii ongi.

Leelo Annus

Raamatupidaja
Olen Finestmedia meeskonna liige juba alates 2010. aastast – mõnusas tööõhkkonnas lendab aeg kiirelt. Oma töös pean oluliseks nii organiseeritust ja täpsust, kui ka analüütilisust ja kuulamisoskust.

Agnes Kuusalu

Riigihangete assistent


Kuidas meiega ühendust võtta

Finestmedia Office Locations Finestmedia, Tallinn, Estonia Finestmedia, Gdańsk, Poland

Kuidas meie kontoritesse tulla?

Meie vastvalminud peakontor asub ajaloolises Fahle kvartalis Tallinnas, Tartu mnt 80d, III korrusel. Sissepääs asub maja siseõues, kuid ligipääsud ja parkimine on korraldatud vastavalt lisatud juhise alusel.

Meie Poola kontor asub Gdański äripiirkonna südames, Olivia ärikeskuse “O4” hoones. Vajadusel saate küsida fuajeest täpsemaid juhtnööre.


Peakontor

Finestmedia AS
Tartu mnt 80D, 10112, Tallinn, Eesti
Reg nr: 10714404
Telefon: (+372) 655 8043

Poola kontor

Finestmedia Sp. z o.o
Olivia Business Centre, O4 Building
Al.Grunwaldzka 472,
80-309 Gdańsk, Poola
Reg nr: 0000706659
Telefon: (+48) 506 017 520

Tugi: support@finestmedia.ee
Müük: sales@finestmedia.ee
Arveldamine: billing@finestmedia.ee
Kõik muu: fm@finestmedia.ee