Õnnestunud e-pood nõuab pidevat koostööd - Liviko e-poe kogemus - Finestmedia

  • Home
  • Õnnestunud e-pood nõuab pidevat koostööd – Liviko e-poe kogemus
Rauno Raid september 27, 2022 0 Comments

Eesti alkoholitööstuse lipulaeva Liviko e-pood tõestab, et e-kaubanduse projekti õnnestumise võti on kõigi osapoolte pühendumine ja aktiivne koostöö.

Liviko on Eesti turul väga tuntud kaubamärk, nii tootja kui ka maaletoojana, kuid veel hiljuti puudus ettevõttel oma e-pood. Samas oli vajadus e-poe järele selge, mistõttu asuti eelmise aasta sügisel FinestCommerce’iga koostöös seda võimalust looma.

Kolm kuud pärast e-poe lansseerimist võib projekti õnnestunuks lugeda, sest sellega on rahule jäänud nii Liviko kliendid kui ka töötajad. Liviko turundusdirektor Eve Nõmm ja Finestmedia müügiarhitekt Rauno Raid sõnavad, et sellist tulemust poleks sündinud, kui kõik osapooled ei oleks kogu projekti ulatuses aktiivselt panustanud ja üksteisega avatult suhelnud.

Põhjalik ettevalmistus paneb tooni paika

Hästi toimivale partnerlusele pannakse alus juba projekti alustades. „Iga e-poe loomine eeldab põhjalikku eeltööd. Mida korralikumalt tellija projektiks ette valmistub, seda parem on lõpptulemus,“ ütleb Raid. Näiteks tuleks eeltööna kaardistada ettevõtte tänaseid väljakutseid, panna paika tulevikuvisioon ning sõnastada planeeritavale lahendusele esitatavad nõuded.

Nõmm märgib, et oma kogemuse põhjal soovitab ta e-poe projektiks valmistudes rõhku panna kolmele asjale:

  1. Esmalt tuleb võimalikult täpselt selgeks teha, millised andmed on toodete kohta ettevõttel olemas ja mil viisil need on kättesaadavad. Soovituslik on see info kokku koguda ja ühte kohta kirja panna.
  2. Hea oleks korraldada seejärel ajurünnak, millesse kaasata nii kolleege kui ka mõni ettevõtteväline isik. Ajurünnak aitab selgitada, milliseid andmeid kliendid tegelikult vajavad. Tähtis on küsida, kas need andmed aitavad ostuvalikut kergendada või ajavad klienti hoopis segadusse.
  3. Seejärel tuleb otsustada, kuidas pakutavaid tooteid struktureerida ja gruppidesse jagada. Kõige efektiivsem on erinevad võimalused läbi mängida. „Üle ei tohi mõelda, sest klient ei tea toodetest nii palju, kui teie. Talle üleliigse informatsiooni andmine ja keerulise sisupuu pakkumine võib vastupidist mõju avaldada. Informatsioon peaks valikut kergendama, mitte raskendama,“ lisab Nõmm.

Eesmärke ja vajadusi aitab selgemalt sõnastada ka koostöö alguses toimuv töötuba. Selle raames küsib arendaja kliendilt palju spetsiifilisi küsimusi ning koostab saadud vastuste põhjal pakkumise. Hea eeltöö aitab neile küsimustele paremini vastata.

Ühise töötoa tulemusena sõnastasid Liviko ja FinestCommerce projektimeeskonnad loodavale e-poele kolm ootust:

  1. E-pood peab võimaldama interaktiivsel moel eksponeerida kõiki tooteid, mida Liviko toodab või maale toob, nende kirjeldusi ja hindasid.
  2. E-pood peab pakkuma kliendile mugavusteenust ning võimalust tooteid kauplusesse kohale tulemiseta osta.
  3. E-pood peab lihtsustama Liviko müügiesindajate tööd ning võimaldama läbi e-poe keskkonna kliendipakkumisi teha.

Kui ka projektimeeskondade koosseis, konkreetsed vastutused ja ajakava olid paika pandud, algas reaalne e-poe arendamine. Kuna FinestCommerce kasutas Livikole e-poe arendamiseks nopCommerce’i standardplatvormi, oli võimalik platvorm seadistada mõne kuuga.

Avatud suhtlus garanteerib edu

Liviko e-poe projekti õnnestumise juures oli üheks võtmeteguriks hea kommunikatsioon. Et kõik osapooled oleksid olulise infoga kursis, peeti arendusprotsessi käigus regulaarseid koosolekuid. FinestCommerce’i meeskond arutles igapäevaselt pooletunnisel koosolekul projekti seisu ja kaks korda nädalas osalesid neil koosolekutel ka Liviko esindajad.

„See on üks tore asi, mida kindlasti ka muudesse projektidesse kaasa võtta. Need kiired 15-minutilised koosolekud olid äärmiselt informatiivsed. Olime kogu aeg projekti murede ja rõõmudega kursis,“ meenutab Nõmm.

Koosolekutel osalemine annab tellijale ka võimaluse monitoorida, kas tehnilised lahendused vastavad päris vajadusele. „Nägime oma tööprotsessi käigus, et mõned teemad, mis meile tunduvad ilmsed ja vaikimisi juhtuvad, tuleb tööprotsessis kindlasti üle kontrollida. See, mis tundub tellijale loogiline ja ilmne, ei pruugi seda teostaja jaoks olla,“ märgib Nõmm. Regulaarsed kohtumised võimaldasid puudustele koheselt tähelepanu juhtida ning need parandada.

Nii toimis see protsessis järjepidevalt kolm kuud. Siis jõudis kätte hetk, mil lahendus sai minna live keskkonda. Esialgu ei olnud see avalik ning Liviko meeskond sai selles paar nädalat testida. See aitas üles leida võimalikud vead ja täiendavate funktsioonide vajadused.

„Kliendi vaatest on väga raske esialgu kõiki tehnilisi lahendusi näha. Lõplik tõde selgus ikkagi alles siis, kui hakkasime seda hierarhiat e-poes nägema. Silm on väga oluline otsustaja, kuidas ja mil viisil teatud informatsioon peaks olema ekraanil nähtav,“ ütleb Nõmm. Kui need tähelepanekud lahendatud said, muutus e-pood juba kõigile avalikuks.

E-pood tõestas end esimeste kuudega

 „Ainult e-poe arendamisest ei piisa. Oluline on luua ühtne strateegia internetis turundamiseks. Klienditeekonnal ostuni tuleb silmas pidada nii sotsiaalmeediat, erinevaid otsingumootoreid, SEO-d.  Selle juurde peab käima pidev turunduslik tugi, mis teeb ühe e-poe internetiavarustest leitavaks. See töö hakkab peale alles siis, kui e-pood on valmis,“ räägib Nõmm. Kuna e-poe ülal pidamine nõuab suurt tööd, on Liviko selleks võtnud palgale eraldi inimese.

Nõmme sõnul ei peaks e-poe arendamisest ja selle haldamisest mõtlema kui lisaväljaminekust, vaid kui vajalikust investeeringust ettevõtte turundamisel. Ta lisab, et kuigi e-poe lansseerimisest on vaid loetud kuud, on juba praegu näha, et see projekt on end Liviko jaoks ära tasunud. Algatuseks on täidetud kõik keskkonnale seatud eesmärgid: tooted, nende kirjeldused ja hinnad on e-poes hõlpsasti leitavad ning töötajate käsutuses on mugav töövahend.

Lisaks on klientidelt saadud tagasisidet, mis kiidab e-poe visuaalset külge. „Seda on nimetatud kaasaegseks, selgeks ja puhtaks,“ loetleb Nõmm. E-poe on soojalt vastu võtnud ka Liviko enda töötajad. „Kohe pärast e-poe lansseerimist tegime ettevõttes uuringu, milles e-pood sai viiepalli skaalal hindeks tugevalt üle nelja. See on väga hea tulemus, sest tavaliselt on oma inimesed väga kriitilised sisemiste protsesside arengus ja pigem otsivadki, mida saaks parandada,“ ütleb Nõmm.

Koostöö Livikoga jätkub ning tulevikus on plaanis arendada e-poe tehnilist taustsüsteemi, et kõik andmed uueneksid automaatselt.

Kui vajad abi planeeritava B2C e-poe/B2B tellimuskeskkonna nõuete kaardistamisel või edukal juurutamisel, siis meie FinestCommerce`is oleme valmis Sind aitama. Vaata lähemalt www.finestcommerce.com