• Home
  • Finestmedia uusim start-up, Eesti Ekspordi agentuur aitab ettevõtted välisturgudele

Finestmedias sündinud uue start-upi, Eesti Ekspordi agentuuri eesmärk on luua uutele turgudele suunduvaid ettevõtteid toetav oskusteabekeskus, mis aitab kogemusvahetuse ning professionaalsete nõustajate toel Eesti ettevõtetel leida ja ära kasutada uusi ekspordivõimalusi. 

Priit Penjami sõnul  on tegemist juba kolmanda start-up projektiga, mis on sündinud Finestmedia julgeid ideid ja algatusi toetavas meeskonnas. „Eelmised kaks äriarendust elavad tänaseks edukalt iseseisvat elu – esimene neist Maksekeskus ja teine eleker.ee kaubamärgi all alustanud Elektrimüügi AS, millest on välja kasvanud Alexela elektri ja maagaasi jaeäri,“ ütles ta.

Kuigi Finestmedia on klassikalises mõttes IT-ettevõte, kes toetab igapäevaselt oma kliente äriprotsesside digitaliseerimise, optimeerimise ja skaleerimisega, siis on ettevõte hakanud üha jõulisemalt võtma ka strateegilise äripartneri rolli. „See tähendab, et aitame tuvastada oma klientide edasist arengut takistavaid kitsaskohti ja võimalusi nende ületamiseks ning toetame kliente igakülgselt kogu nende äriprotsessi elutsükli haldamisel, ka väljaspool IT-d,“ sõnas Penjam.  

Tehnoloogiast ei piisa

Tema sõnul näevad Finestmedia eksperdid ärianalüüsi käigus sageli, et ettevõtete kasvu pärsib vaid Eesti turul tegutsemine. Kuigi ettevõte saab luua klientide toodete müügiks terviklike tarneahelaplatvorme ning konverteerida tooteinfo, et siseneda maailma suurimatesse portaalidesse, siis müügi tegelikuks käivitamiseks on vaja enamat kui tehnoloogia ning ekspordipotentsiaali täielikuks realiseerimiseks tuleb vaadata ka kaugemale kui Amazon, eBay või Walmart.

„Arutades oma klientidega vajadust laiendada müüki välisturgudele tajusime, et tahame teha enamat kui lihtsalt viidata kasutamata võimalustele. Nii tärkaski meie äriarendusmeeskonnas huvi ekspordi praktilise käivitamise vastu. Otsustasime seda initsiatiivi toetada, sest praegu on aeg, kus paljud ettevõtted tunnetavad vajadust muuta oma ärimudelit ning on avatud uutele lisamüüki toovatele algatustele,“ kirjeldas agentuuri sündi Priit Penjam.

Finestmedia kogemus Poola turule sisenemisel ning täna jätkuvad läbirääkimised teistes sihtriikides on andnud ettevõttele samuti omajagu kogemusi, mille najale kompetentsikeskus rajada. „Otsustasime, et me ei loo lihtsalt järjekordset konsultatsioonifirmat, vaid nii-öelda ettevõtjalt-ettevõtjale platvormi, kus iga uus klient saab õppida teiste kogemustest ning hoida seeläbi kokku turuolukorra kaardistamisega seotud kulusid. Ekspordi kompetentsikeskuse kujundamist hakkas vedama Priit Kivinurm,“ lisas ta.

Konsultatsioon ja praktiline abi

Kivinurme kinnitusel on Eesti Ekspordi agentuurist on esimeste projektide käigus kujunenud professionaalne teenuseosutaja, mille meeskond aitab Eesti ettevõtetel töötada välja oma ekspordistrateegia, luua müügi käivitamiseks vajalikke ärikontakte, leida edasimüüjaid, korraldada toodete või teenuste müügi hoogustamiseks välisturgudel turunduskampaaniaid, saada nõu maksu-, logistika- ja õigusküsimustes ning palju muud.

„Näiteks otsib Eesti Ekspordi agentuur rahvusvaheliste hangete pakutavaid võimalusi kohalikele ettevõtetele ning aitab Eesti ettevõtetel neist osa võtta. Ka Eesti suured ettevõtted on rahvusvahelisel turul tegelikult mikroskoopilised, aga seljad kokku pannes suudame näidata märkimisväärset mahulist ja professionaalset võimekust,“ selgitas ta.

Eesti Ekspordi agentuur on äsja loodud ning suurtest töövõitudest on tema sõnul veel vara rääkida. „Oleme oma teenustega juba suutnud toetada selliseid ettevõtteid nagu Wendre ja Sokisahtel ning teeme ettevalmistusi müügi käivitamiseks mitmete teiste kasvule orienteeritud kodumaiste tootjatega. Agentuuri meeskonnaga on liitunud ka rahvusvaheliste hangete ning väliskaubanduse asjatundjad ning laiendame meeskonda vastavalt sellele, millised ootused ja vajadused on agentuuri tulevastel klientidel,“ sõnas Kivinurm.

Eesti Eksporti Agentuuri kodulehekülg

Tänaseks on valminud ka veebileht www.export.ee, kus huvilised saavad lisaks agentuuri teenuste tutvustusele ka kogemusi ja praktilisi nõuandeid. Priit Penjami sõnul jätkab agentuur küll iseseisva ettevõttena, kuid selles projektis on siiski ka Finestmedia jaoks rohkelt potentsiaalseid ärivõimalusi. „Nimelt saame jätkuvalt IT-lahendustele keskendudes aidata tagada, et ühegi Eesti Ekspordi agentuuri teenuseid kasutava ettevõtte ekspordipotentsiaal ei takerduks tehnoloogilistesse puudujääkidesse,“ sõnas ta.