• Home
  • Iga täna välja kuulutatud riigihange võib päästa mõne ettevõtte

Meie hangete spetsialist Lembi Treumuth kutsub avalikku sektorit üles oma hangete läbiviimisel kiirem ja paindlikum olema – just see võib aidata ettevõtetest teenuseosutajatel kriisiaja üle elada.

Paljud ettevõtjad teavad, et riigihangetes osalemine võib olla väga pikk ja lohisev protsess. Seadusega on määratud, et hankija peab hanke läbi viima mõistliku aja jooksul, kuid „mõistlik aeg“ tähendab igaühele erinevat asja ning mõnikord jäetakse ettevõtted mitmeks kuuks ootele, andmata isegi umbkaudset hinnangut, millal nad hanke vastust oodata võivad.

Ettevõtjatele tähendab see suurt ebakindlust – mahukate hangete puhul peab ettevõte oma ressursi mitmeks kuuks nii-öelda ootele panema. Töötajaid, kes peaksid hankes esitatud tööd ellu viima, ei saa ju samal ajal panna teisi projekte vedama ja ükski ettevõte ei saa lisatööd oodates inimesi lihtsalt igaks juhuks palgal hoida. Ka rahavoogude adekvaatne planeerimine on sellises olukorras võimatu.

Tänases kriisis ongi teadmatus ja ebakindlus tuleviku osas ettevõtete jaoks üks suurimaid väljakutseid. Paljud firmad on juba osa töötajaskonnast koondanud, kuna kriisi mõju sissetulekutele on olnud laastav ning puudub nägemus sellest, kas ja millal olukord paranema hakkab.

Riigihangete läbiviimist planeeritakse enamasti väga pikalt ette. Aasta lõppu kavandatud hangete varasemaks nihutamine on üks hoob, millega avalik sektor majanduse toimimist praegusel hetkel toetada saab. Hankemenetluse varasem läbiviimine ja lepingu sõlmimine ei tähenda, et töödega peab varem alustama. Küll aga annab see ettevõttele teatava kindlustunde nii inimressursside kui rahavoogude planeerimisel.

“Ka ettevõtete endi jaoks võib just siin olla otsustuskoht, kas panna uksed kinni või püüda vahepealne madalseis üle elada.”

Lembi Treumuth, Finestmedia hankespetsialist

Hangete varasemaks toomine võib päästa nii mõnegi töötaja: selle asemel, et teda koondada, leiab ettevõtte ajutise lahenduse näiteks palga vähendamise kaudu, kuna teab, et varsti on oodata lisa sissetulekuid ja töövõimalusi. Ka ettevõtete endi jaoks võib just siin olla otsustuskoht, kas panna uksed kinni või püüda vahepealne madalseis üle elada, kuna on lootust, et paari kuu pärast töökoormus taastub.

Mida vähem on meil ettevõtteid, seda vähem laekub riigikassasse maksuraha. See omakorda toob kaasa kärped avalikus sektoris. Hangete varasem korraldamine ja nende tulemuste kiirem otsustamine võib aidata seda lumepalliefekti vähendada.

Turu toimimiseks on vaja nii avaliku sektori hankijaid kui ka erasektori pakkujaid. Lükates suure osa tegevusi sügisesse, võib juhtuda, et siis ei ole enam kedagi, kes hangetes pakkujana osaleks. Oleme täna näinud, et vajadusel suudab riik väga kiiresti ja paindlikult tegutseda. Nüüd ei ole aega bürokraatiaks – ettevõtja jaoks on praegu iga päev kaalul.