• Home
  • Idufirma käivitamiseks ei pea ilmtingimata senisest töökohast loobuma

Selle asemel, et unistuste start-up idee elluviimiseks töölt lahkuda, on sageli võimalik käivitada projekt oma tänase tööandja juures meeskonnakaaslaste abiga, kinnitab meie äriarenduse valdkonnajuht ja juhatuse liige Søren Hejnfelt.

“Mitmed Eesti IT-firmad jäävad ilma andekatest meeskonnaliikmetest, sest töötajad tunnevad, et peavad valima senisel kohal jätkamise ja oma firma asutamise vahel. Ma usun, et kui oma ideid viidaks rohkem ellu ettevõtete siseselt, oleks tänasest rohkem iduettevõtteid edukad ning samal ajal kasvaks ka töötajate rahulolu, motivatsioon ja pühendumus,“ selgitab ta.

Hejnfelti sõnul on tööandja juures arendusprojekti ellu viies palju kasu nii kolleegidelt saadud nõuannetest kui ka ettevõtte näol tekkivast turvavõrgust. 

“Viie töötajaga idufirmal ei saa kuidagi olla sama suur analüüsivõime, loovus ja tehniline võimekus kui 50-100-pealisel kollektiivil. Mida rohkem ärianalüüsi ja tehnilist tuge suudetakse IT-süsteemi loomisesse kaasata, seda professionaalsem on lõpptulemus ja seda tõenäolisemalt saadab projekti ka edu. Samuti on kordades lihtsam pidada läbirääkimisi potentsiaalsete partnerite või investoritega, kui projektijuhi selja taga seisab mainekas firma. Ja mis peamine – kui midagi läheb valesti, ei kaasne sellega suurt kaotust, samas kui meeskond on saanud väärtusliku kogemuse võrra rikkamaks. Teame seda omast käest, sest Finestmedial on lisaks väga edukatele start-up projektidele olnud omajagu ka ebaõnnestunud ettevõtmisi,“ ütleb Hejnfelt.

Tema sõnul on õnnestumise šansid suuremad, kui start-up projekti juhitakse samasuguse tõsidusega kui klientide tellitud projektidesse – on määratletud toote omanik ja klient, kaasatud valdkonda kõige paremini tundvad meeskonnaliikmed, koostatud äri- ja tegevusplaan ning pandud paika mõõdikud, mille põhjal hinnata projekti tulemuslikkust.

Finestmedia äriarenduse juht on veendunud, et ettevõttel on oma töötajate isiklike püüdluste toetamisest palju võita. “Inspireeritud töötaja, kes otsib pidevalt uusi ideid ja lahendusi, on tõeline varandus. Sellised inimesed suudavad võimendada kogu meeskonna loomingulisust – nende suurim panus on oskus leida uusi digitaliseerimise võimalusi ja see on suur väärtus isegi siis, kui nad pühendavad oma projekti tõttu vähem aega oma igapäevaste klientide teenindamisele,“ lisab ta.

Kui meeskonnaliikme start-up ideest kujuneb edulugu, võivad sellest võita nii töötaja kui ka ettevõte. Et ennetada võimalikke vaidlusi, soovitab Hejnfelt juba enne projekti alustamist kokku leppida, kuidas peetakse järge kolleegide panustatud tundidel, kuidas jaotatakse loodetav tulu ning millised on väljaostu tingimused.

Priit Penjam, Foto: Finestmedia

Finestmedia tegevjuhi Priit Penjami sõnul on ettevõte lansseerinud viimaste aastate jooksul paar projekti, mis on nüüdseks edukalt käivitunud ja teenivad oma algatajatele ka tulu.

“Maksekeskus, mis loodi Finestmedia ja Inbanki ühise start-up’ina, on nüüdseks saanud lahutamatuks osaks Eesti e-kaubandusmaastikust. Igal nädalal ühineb platvormiga üle 30 uue kaupmehe ning esimesi edusamme on saavutatud ka Lätis ja Leedus,“ ütleb Penjam, kes tegutseb nõukogu liikmena nii Maksekeskuses kui ka AS-is Alexela, mille kogu elektrimüügi äri on samuti Finestmediast välja kasvanud edukas arendusprojekt.

“Otsustasime elektrituru avanedes, et haarame võimalusest ja ehitame platvormi elektri müümiseks. Tegu oli elekter.ee projektiga, kus meil polnud ei tellijat ega etteantud juhiseid, innustunud meeskonnaliikmed panustasid sellesse nii nagu nad panustaksid enda idufirmasse. Ilmselgelt kujunes tänaseks Alexelale kuuluva platvormi loomine väga edukaks algatuseks,“ lisab ta.