Tootearendus
Eduka tootearenduse juures on oluline, et kõik osapooled mõistaksid “suurt pilti” ning planeeriksid oma tegevusi sellest lähtuvalt. Tootearenduse meeskond peab olema innovatiivne, kaasamõtlev ja paindlik ning ühendama parimaid spetsialiste eri valdkondadest. Meie tugevuseks Finestmedias on läbi aastate olnud võime komplekteerida projektimeeskondi, kus on esindatud parimad teadmised tehnoloogiast, äriarendusest, turundusest ja disainist. Oleme osalenud nii mitmete klassikaliste start-up’ide käivitamises kui ka suurettevõtete projektides, kus avatakse uusi tegevusvaldkondi või vallutatakse uusi turge. Seejuures oleme näinud nii ärilisi edulugusid kui ka ebaõnnestumisi. Meie 15-aastane kogemustepagas teeb meist väärtusliku partneri tootearendusprojektide läbiviimisel, sest lisaks võimekusele tarnida kvaliteetseid tarkvaralahendusi, tajume ka projekti tegelikke väljakutseid, oskame pakkuda nutikaid ideid kitsaskohtade lahendamiseks ning suhtume igasse projekti kui ärilisse tervikusse, mille kõik investeeringud peavad olema majanduslikult põhjendatud.

Tootearendusprojektide edukat läbiviimist toetame järgmiste teenustega

Ärianalüüs

Teostame tootearendusprojektide algatamiseks ärianalüüsi selle kõige laiemas tähenduses. Ärianalüüsi tulemina valmib vajalike tehnoloogiliste lahenduste roadmap koos selle realiseerimise ajakava ja eelarvega. Vajadusel eelneb sellele ka korrigeeritud äriplaani koostamine, mille käigus aitame projekti vaadata laiemalt kui ainult tehnoloogilisest vaatevinklist. Analüüsime turuvõimalusi ja konkurentsisituatsiooni ning paneme ühiselt paika ka esmased plaanid müügist, turundusest, organisatsiooni struktuurist ja kõigest muust, mis eduka äri käivitamiseks vajalik on. Valminud paketiga on võimalik minna kaasama ka vajalikku rahastust investoritelt või ettevõtte nõukogult.

Toote arendamine

Finestmediast on võimalik projekti tarbeks tellida kogu tootearenduseks vajatav ressurss sh. projektijuht, arendajad, disainerid, analüütikud, testijad, kasutajaliideste spetsialistid, juristid, fotograafid, tõlgid jne. Arendusmeeskonna võtmeisikuteks olevad analüütikud ja arhitektid osalevad juba varasemas ärianalüüsi läbiviimises ning on seega projekti hästi sisse elanud. Rakendame projektijuhtimise metoodikat, mis võimaldab ärimudelit otsival tootjal paindlikult muutuda, kuid teostada arendusülesandeid alati nende tähtsuse järjekorras tulenevalt projekti ärilistest eesmärkidest ja eelarvelistest võimalustest.

Tugi ja hooldus

Pärast tarkvara valmimist pakume kõiki vajalikke IT-alaseid teenuseid, et tagada käivitatud äri tõrgeteta toimimine. Meie kogenud meeskond aitab leida sobivad infrastruktuuri lahendused, korraldab tarkvara majutuse, monitooringu ning vajalike hooldusprotseduuride läbiviimise. Samuti aitame valminud tarkvaralahendusse jooksvalt täiendusi teha, mida muutuv keskkond ja arenev äri enesega pea alati kaasa toovad. Ehkki paljusid vajalikke tugiteenuseid pakuvad tänapäeval kolmandad osapooled (pilveteenused, monitooringuteenused jne), jääb Finestmedia kliendi jaoks kõik lihtsaks: teiste osapooltega suhtleb Finestmedia ise ning tagab kliendi jaoks tarkvaralahenduse turvalisuse ja stabiilsuse terviklahendusena.

Tehtud tööd

Maksekeskus

Maksekeskus on Baltikumi e-kaupmeestele pakutav maksete vahendamise ja konsolideerimise teenus. Teenus on osutunud väga populaarseks, esimese 18 tegutsemiskuu jooksul on süsteemiga liitunud üle 1000 e-kaupmehe. Finestmedia osales aktiivselt äriplaani koostamises ja elluviimises ning lõi kõik vajalikud tehnilised lahendused teenuse käivitamiseks.

Alexela Energia

Alexela Energia (elekter.ee) tuli turule 2013. aasta alguses, kui Eestis avanes elektriturg. Tänaseks teenindab ettevõte umbes 25 000 tarbimiskohta ning on sellega suuruselt kolmas elektrimüüja Eestis, keda turuosadelt edestavad vaid varasemad monopoolsed ettevõtted Eesti Energia ja Elektrum. Finestmedia osales aktiivselt äriplaani koostamises ja elluviimiseks ning on loonud kõik elektrimüügiks ning portfelli bilansihalduseks vajalikud tarkvaralahendused.

DigiDoc

Digidoc rakendus iOS ja Android platvormidele on valminud koostöös AS Eesti Telekomi ja AS Sertifitseerimiskeskusega. Kuna riiklikult pakutaval DigiDoc tarkvaraperekonnal puudus mobiilsete seadmete tugi, lõi Finestmedia koostöös oma partneritega digiallkirjade andmise ja valideerimise rakenduse, mida tänaseks kasutavad kümned tuhanded inimesed. Projekt on valminud partnerite ühiskondliku panusena ning selle väljaarendamist ei ole riiklikult toetatud. Finestmedia on olnud rakenduse loomise initsiaatoriks ja rakenduste arendajaks.

Kliendid

Priit Penjam
juhatuse esimees
Liitusin Finestmedia meeskonnaga 2005. aastal ning olen arendusjuhi ja juhatuse liikmena osalenud peaaegu kõigis Finestmedia poolt läbiviidud suuremates tootearendus-projektides. Minu peamiseks tugevuseks on äriliste vajaduste ja piirangute ning tehnoloogiliste võimaluste ja keerukuste terviklik tajumine, mis aitab leida efektiivseid lahendusi ka pealtnäha ülikeerulistes situatsioonides. Koostöö klientidega on mitmetes projektides kujunenud palju pikemaks esmasest tarkvara planeerimise ja arendamise faasist, näiteks jätkan täna tööd ka Maksekeskus AS ja Alexela Energia AS nõukogu liikmena.

Telefon: +372 522 5262
E-post: priit.penjam@finestmedia.ee