E-riik
Valmistame spetsiaalselt Teie vajadustele ja nõuetele vastava lahenduse alates ideest ja eelanalüüsist kuni loodud süsteemi juurutamise ning käitlemiseni. Naudime keerukate ülesannete lahendamist, mis esitavad erinevaid väljakutseid kogu arendusmeeskonnale ning millele saab pärast valmimist uhkuse ja rahul-olutundega tagasi vaadata. Kogemustele tuginedes oskame arvestada avaliku sektori spetsiifika ja eripäradega (nt raamistikud, kehtivad regulatsioonid, rahastusallikate eripärad jms.).

Meie portfellis on järgmist tüüpi teenuseid


e-Riigi taristu arendamine

Meie meeskonnal on pikaajalised kogemused e-riigi toimimiseks vajalike taristu-komponentide arendamisel. Oleme arendanud avaliku võtme infrastruktuuri komponente (ID-kaardiga/mobiil-ID-ga autentimine ja allkirjastamine nii arvuti- kui mobiiliplatvormidel, Euroopa ülene eID lahendus STORK, e-valimiste kontrollrakendused), X-tee andmevahetusteenuseid ja ametlike dokumentide infrastruktuuri komponente (nt ADIT, DVK).

Taristu komponendid on e-riigi vundamendiks. Fookuses on ennekõike stabiilsus, käideldavus ja töökindlus, kus järeleandmisi kvaliteedis teha ei ole võimalik. Loodavate lahenduste puhul on väga olulisteks parameetriteks avatus, universaalsus, tehnilistest platvormidest sõltumatus ja standardiseeritus.

Registrite, andmekogude ja süsteemide arendamine

Riigi toimimiseks vajalike süsteemide, registrite ja andmekogude puhul on arendustööde fookuses avaliku sektori ärivajadused ja tööprotsessid ning võimalikud tehnilised lahendused nende toetamiseks. Samas oleme hea meelega valmis kogemustele tuginedes ka kaasa mõtlema, et muuta sektori toimimismustreid ja äriprotsesse läbipaistvamaks, selgemaks ja tõhusamaks.

Olemasoleva või uue süsteemi arendamine ei ole meie jaoks pelgalt paber-maailmast tuntud lahenduse transkribeerimine digitaalsesse keskkonda. Lähtume põhimõttest, et IKT kaasamisega tuleb reeglina kogu tegevusvaldkonna kontseptsioon värske pilguga läbi vaadata ning üle mõelda. Tehnoloogia avab küll palju uusi võimalusi, kuid teisalt toob kaasa ka uusi kohustusi, riske ja ohte, millega peab juba süsteemi planeerimisel arvestama.

E-teenuste ja iseteeninduskeskkondade loomine

Riigi kodanikele ja residentidele suunatud mugavate ja nutikate e-teenuste ja iseteeninduskeskkondade arendamine on inimeste jaoks meie e-riigi kõige nähtavam ja olulisem osa, milles Finestmedia on usinalt kaasa löönud.

Loome koostöös avaliku sektori klientidega kasutajasõbralikke ja lisandväärtust loovaid lahendusi, mis kasutavad tehnoloogiast tulenevaid võimalusi, aitavad avastada uusi võimalusi ning suurendavad avaliku sektori efektiivsust. Iseteeninduskeskkonnad võimaldavad üha enam hõlbustada avaliku sektori e-teenuste kasutamist ning seeläbi ka automatiseerida tööprotsesse ning lihtsustada riigiga seotud asjaajamist. Naudime väljakutseid, mis tulenevad uute põnevate lahenduste väljamõtlemisest ning loomisest.

Tehtud tööd

Riigiportaal eesti.ee

Riigiportaal eesti.ee on keskne teenuskeskkond, mis vahendab kodanikele, ettevõtjatele ja ametnikele erinevaid teenuseid. Riigiportaal tagab kiire ja lihtsa juurdepääsu avalikule infole ja teenustele ühest kohast. Finestmedia on riigiportaali ja sellega seotud kesksete tuumikkomponentide pikaajaline arendus- ja hoolduspartner.

Eesti Teadusinfosüsteem

Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) on riiklik register, milles koondatakse ühtseks tervikuks Eesti teadus- ja arendustegevusega seotud andmed. ETIS ülesanne on tagada teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks vajalike taotlemise, menetlemise, aruandluse ja kontrolltegevustega seotud teenused ning anda statistilist ülevaadet Eesti teadustegevusest.

Stenogrammide Infosüsteem

Stenogrammide Infosüsteem (StenoTekst) on Eesti Vabariigi Riigikogu salvestatud istungite, sõnavõttude, arupärimiste jt. stenogrammide koostamiseks ja avaldamiseks loodud tehniline keskkond. Süsteem võimaldab parlamendi istungite stenogrammide koostamist, keelelist toimetamist, osavõtjate kontrolli ning häälestustulemuste kajastamist ning andmete avaldamist riigikogu avalikul veebilehel.

Kliendid

 • Maanteeamet
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
 • Riigikogu Kantselei
 • Keskkonnaagentuur
 • Haridus- ja Teadusministeerium
 • Hariduse Infotehnoloogia SA
 • SA Eesti Teadusagentuur
 • Eesti Töötukassa
 • Ravimiamet
 • Riigi Infosüsteemi Amet
 • Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus
 • Vabariigi Valimiskomisjon
Jan Urva
Tegevjuht
Kogu minu varasem erialane karjäär on ühel või teisel viisil olnud seotud avaliku sektori IKT-valdkonnaga. Olen töötanud aastaid avalikus sektoris tellijana ning erasektori töötajana süsteemide arendaja rollis. Ennekõike paelub mind IKT sektori ülesannete mitmekesisus, mis annab võimaluse pidevalt midagi uut õppida ja kogeda. Iga olulise asja valmimisega kaasnev heaolutunne meeskonna sees innustab üha uuteks väljakutseteks..

Telefon: +372 5665 7936
E-post: jan.urva@finestmedia.ee