Uudisnurk

Pille-Riin Pillav: sisseelamisprotsess tuleb täiesti ümber mõtestada

11.12.2020

Finestmedia vaatab uude aastasse lootusrikkalt ja on meelestatud positiivselt. Oleme suutnud ära hoida suuremaid koondamisi ega ole pidanud tegema ka palgakärpeid. Uuel aastal jätkame töötajate koolitamisega senises mahus – ka koolitusfond jäi pandeemiast puutumata. Neid ja muid mõtteid jagab meie personalijuht Pille-Riin Pillav.

Nüüd on meie suurim eesmärk panustada eri tasandil tegutsevate juhtide oskustesse ja teadmistesse, seda nii koolituste kui ka regulaarsete arutelude käigus. Kaug- ja hübriidtöö nõuab kõigilt uut lähenemist ning selleks, et saaksime teineteise toel õppida ja kasvada, peame pidevalt vahetama mõtteid küsimustes nagu kuidas selles uues reaalsuses püstitada eesmärke, selgitada ootusi, luua tiimitunnetust distantsrežiimil, jagada kogemusi ja põnevaid ideid. Samuti pingutame selle nimel, et kogu meeskond oleks motiveeritud saavutama meie ettevõtte peamist ärilist eesmärki - olla turul eelistatuim strateegiline partner äriprotsesside digitaliseerimisel.

Selleaastased kõige suuremates õppetundideks võib lugeda seda, et inimestega pidev suhtlemine, mõistmine ja toeks olemine, nii tööalaselt kui ka inimlikul tasandil, on võtmetähtsusega. Ainult online-suhtlus paraku ei võimalda kõiki emotsioone lugeda ja neile adekvaatselt reageerida. Inimeste juhtimisel tuleb igaühega leida sobiv tasakaal nii suhtlemiskanalite ja -sageduse valimisel kui ka personaalse aja pühendamisel.

Distantsilt töötamine ei kao

Meie töötajad on põhijoontes siiski väga tänulikud, et neil on vabadus otsustada töö asukoha üle. Paljud on avastanud, et nad on distantstöörežiimil efektiivsemad kui kunagi varem. Kombineerides targalt kontoritööd kodus töötamisega, on paljud meie töötajad tõdenud, et nad suudavad paremini keskenduda ja säästavad iga päev aega ja raha transpordi arvelt.

Distantsilt töötamine ilmselt ei kao, vaid jääb mingis osakaalus ka tulevikus normaalsuseks. Ettevõtted teevad suuri arengusamme digitaliseerumise suunal. Vaja on kohaneda muutustega ning vaadata üle mitmed ettevõttesisesed praktikad alates kommunikatsioonist lõpetades tööohutusega.

Kohanemine uute oludega

Üks väga oluline küsimus, mis tuleb distantstöö puhul täielikult ümber mõtestada, on onboarding. Kuidas saab uus töötaja elada uude ettevõttesse sisse ja integreeruda meeskonda, kui kogu töö toimub distantsilt? Oleme selles osas esimesed edukad kogemused saanud ja on olnud päris meeleolukas korraldada ühiseid lõunaid, kus pool meeskonnast naudib head ja paremat laua taga, teine pool aga oma kodudes ja ekraani vahendusel. Päeva lõpuks polegi tehniline lahendus neis küsimustes nii oluline kui mõte.

Juhid näevad juba täna, et uus reaalsus on viinud kindla mustriga 1:1 arenguvestlused ajalukku, juht peab saama töötajalt endalt selle signaali, kui tihti ta vajab kontakti oma juhiga oluliste küsimuste arutamiseks, milliseid küsimusi saab jooksvalt telefoni-meili teel lahendada, millised küsimused vajavad regulaarset veebikohtumist ja mida ning kui tihti arutada näost näkku kohtumisel. Iga töötaja võib selles küsimuses vajada erinevat lähenemist.

Oleme Finestmedias toiminud kui üks tööpere, üks kogukond. Tuleb olla leidlik, et töötaja tunneks ka distantsilt, et see kogukond ei ole kuskile kadunud. Veebikaameraga on sel aastal palju sõbrustatud ning lihtsam on kindlasti nendel, kes on sel moel suhtlemise endale mugavaks harjutanud. Inimestega suhtlemine ei kao kuskile. Veelgi väärtuslikumad on nüüd sellised tugevused nagu empaatiavõime, positiivsus, kohanemisvõime aga ka eneseditsipliin ja loovus. Võime näha väljakutsetes uusi võimalusi ja lahendusi.

Valikuvabadus tagab paindlikkuse

Viisime hiljuti oma töötajate seas läbi uuringu, et hinnata kuidas meie inimesed on kohanenud ja millised on olnud töökeskkonna muudatuste mõjud motivatsioonile. Üldine meelestatus oli positiivne ning kõrgelt hinnati just paindlikkust. Seda, et usaldame töötajatele valikuvabaduse, kust oma tööd teha. Sotsiaalsemad inimesed on tänulikud, et meie kontor pole täielikult suletud. Töötajad on üksteise osas hoolivad. Kontoris viibivad inimesed jälgivad omi tegemisi, et teisi mitte ohtu seada.

Püüame oma töötajatega püsida regulaarses suhtluses olenemata asukohast ning tagada turvalise töökeskkonna. Inimlikul tasandil on loomulikult keeruline aasta, tegeleme kõik oma hirmude ja teadmatusega. Koos üksteisele tuge pakkudes on seda lihtsam teha.

Suhtlemisvajadused on erinevad

Väga oluline on tunda ära see hetk, kus keegi kannatab, ja mitte oodata, et ta tuleb sellest ise rääkima. Me kipume näiteks arvama, et ekstraverdid tahavad kontoris käia ja introverdid kodus töötada, aga see aasta on õpetanud, et olukord pole sageli sugugi nii mustvalge – paljud peavad püsima kodus, et kaitsta oma riskirühma kuuluvaid pereliikmeid. Mõni töötaja on väga aktiivne suhtleja, aga kuulub ise riskirühma. Me peame teadvustama, et mistahes formaadis töö võib olla töötajale emotsionaalselt raske, ja leidma viisi teda toetada.

Kindlasti on toimunud muutus ka selles osas, et väga palju mitteformaalset suhtlust on samuti leidnud tee digitaalsesse formaati. Töötajad vajavad ka kodus töötades lisaks töistele saavutustele ja eduelamustele ka sotsiaalset tunnustust ja suhtlust, võimalust rääkida eelmise õhtu filmielamustest, teha komplimente, jagada uusi huvitavaid ideid või mistahes muid mõtteid, mis tavaliselt on teemaks kontori köögis või lõunalauas. Selleks, et töötajad oleksid rahulolevad ja õnnelikud, peab tööandja suutma ka seda tasandit kaugtöö režiimis luua.