Uudisnurk

Valmis Adveni kaugloetavate gaasiarvestinäitude töötlemise ja edastamise süsteem

30.10.2020

Siiras rõõm on tõdeda, et vastu südasuve ning sügavas tervishoiukriisis käivitatud projekt sai täna viisaka punkti. Meie esimene koostööprojekt Adven Eesti AS-ga valmis enne tähtaega ja planeeritud eelarve raames, mis paneb loodetavasti aluse pikale ja perspektiivsele koostööle.

Tulenevalt gaasituru võrgueeskirjast peab klient alates 2021. aastast saama lisaks elektrile näha ka oma gaasitarbimist tunni- või päevapõhiselt. Selleks tuleb hiljemalt järgmise aasta alguseks paigaldada tarbimiskohta kaugloetav gaasiarvesti. Terve käesoleva aasta ongi Adven varustanud oma eramuomanikest, ühistutest ja ettevõtetest klientide gaasikütteseadmeid mõõtetäpsust suurendavate kauglugejatega.

Lisaks kaugloetavate arvestite paigaldamisele ja nende lugemise süsteemile oli vaja välja töötada täiendused Adveni süsteemides andmete töötlemiseks. Meie teostatud arendustöö võimaldas üle minna uuele arvestinäitude töötlemise ja edastamise süsteemile, mis töötleb loetud arvesti näidud, lisab puuduvate andmete kohale prognoosid varasema tarbimise põhjal ja edastab need turvaliselt Eleringi andmelattu. Lisaks igapäevasele andmevahetusele edastab arendatud süsteem klienditeenindajale ülevaatamiseks ja vajadusel korrigeerimiseks ka kuu prognooside kokkuvõtted. Tegemist on täisautomaatse lahendusega, kus inimese sekkumine on vajalik vaid tõrgete või probleemsete olukordade puhul.

Andmete töötlemise ja edastamise süsteemi tehniline lahendus on loodud Finestmedia meeskonna poolt Azure Serverless Compute pilveteenusena, mis võimaldab Advenil säästa lahenduse kasutamisel kasutatavaid ressursse. Selline tehniline lahendus ühtib hästi Adveni keskkonnasõbraliku väärtusruumiga.

Azure-i platvormile arendamine on Adveni jaoks uus kogemus. Seda enam oli meie jaoks prioriteetne leida partneriteks kogenud ja kompetentseid Azure-i arendajaid. Projektile tagasi vaatavalt saab öelda, et tegemist on klassikalise näitega agiilsest tarkvaraarendusest, mis tugines heale koostööle. Partnerite pühendumine andis meile Advenis võimaluse keskenduda ärinõuete silumisele ja klassikalise tooteomaniku rolli võtmisele, kus projekti mikromanageerimine polnud vajalik. Aitäh!

Urmas Kungla, Adven Eesti IT juht

Tunneme suurt uhkust selle üle, et pea 40-aastase kogemusega mainekas ja auväärne ettevõte usaldas meie meeskonnale väljakutse, mis lisaks tehnoloogilistele proovikivile oli ka ajakriitiline. 2020. aasta on kauglugemissüsteemile üleminekuperiood ning üle-eestiline lahendus peab tööle hakkama alates 2021. aasta 1. jaanuarist. Meie ühise pingutuse tulemusena on Adven igati valmis seadusest tulenevaid kohustusi ja võimalusi rakendama juba täna


Adven on Põhjamaade ja Balti riikide juhtiv energia- ja veeteenuste pakkuja, kelle aastakäive on üle 216 miljoni euro ja bilansimaht on 800 miljonit eurot. Adven opereerib üle 300 energiakeskuse, mille koguvõimsus on 1900 MW, tootes tööstusele auru, soojust ja külma ning pakkudes erinevaid lahendusi, et parandada ja edendada energia, vee ja materjali kasutamise tõhusust. Adven toodab kaugkütte ja kinnisvara-spetsiifiliste lahendustega soojust ja jahutust, mis kasutavad muuhulgas bio- ja geoenergiat. Adveni ärimudel põhineb energia täisteenusel ja pikaajalisel partnerlusel.